Asioimistulkkaus

Asioimistulkkauksen perusteet – intensiivikoulutus

Valmennus asioimistulkkaukseen ja kohti näyttötutkintoa

Koulutus valmentaa asioimistulkkauksen perusteisiin, opetuskielenä suomi, sisältäen ohjattua harjoittelua

Kenelle?

Ns. harvinaiset mamu kielet, tulkeiksi sopivat henkilöt maks. 16 / kurssi . Opiskelijat valitaan valtakunnallisesti.

Kesto:

4 – 6 kk . Lähiopetusta 6 pv / kk, itsenäistä työskentelyä, luentoja, opintokäyntejä, etätunteja (Skype), työharjoittelua.

Sisältö:

Tulkkauksen perusteet ja ammattiosaaminen ja –etiikka, yhteiskuntatietous, terminologia, tiedonhankinta ja suomi. Räätälöidyt opetusmateriaalit.

Kouluttajat:

Pääopettaja Christine Lund
Tulkkausaineiden opettajat:
Erja Tehnonen-Lightfoot ja
Leena-Marja Thuring
sekä muut asiantuntijat.