Koulutukset

OpenAkatemia järjestää koulutuksia

 • Haluatko sinä tulkiksi tai tarvitsetko täydennyskoulutusta?
  Räätälöimme sinulle sopivaa
 • -Perehdytystä
  Täydennyskoulutusta
  MasterClass tasoista henkilökohtaista valmennusta
  ja erityisalojen syventäviä opintoja
 • Tulkkauspalveluja työssään käyttäville
  Perehdytys tulkkaukseen ja tulkin käyttöön
  Kulttuurien kohtaaminen
 • Kansainvälisillä markkinoilla toimiville opastusta kulttuurien saloihin

Koulutukset

Asioimistulkkauksen parhaat käytännöt

Toteutetaan verkko-opintoina, laajuus 5 opintopistettä

Koulutuksen järjestäjä:
Mikkelin ammattikorkeakoulu, Avoin AMK, Matkailu- ja ravitsemisalan laitos

Kysy lisää : info@openakatemia.fi

 

Muut koulutukset

Perehdytys tulkkaukseen ja tulkkauspalveluiden  käyttöön noin 2- 3 h

Kuinka toimin kun tarvitsen työssäni tulkkausta? – opastus noin 2 h

 

Kurssit

 • Johdanto tulkkaukseen ja tulkkausta säätelevään lainsäädäntöön asioismistulkeille
 • ABC kaikille tulkkausta tekeville
 • Syventävät koulutukset eri erikoisaloihin

Konsultointi

Kansainvälisessä liiketoiminnassa kulttuurien kohtaaminen

Työnohjausta

Yksilöille tai ryhmille asiakkaan toiveen mukaan.