Ammattina tulkki

Tulkkaus- ja viestintätyö – kaikkea tulkattavaa vauvasta vaariin

Voiko kuka tahansa toimia tulkkina?

Tilannetaju, mitä, missä, kenelle ja miksi?

Osaatko, uskotko vai luuletko?
Vastuu viestien sisällöstä
Oikeusturva

Työtyytyväisyys ja työn ilo

Asiakastyytyväisyys
Palautuminen
Elinikäinen oppiminen
Terveenä läpi elämän ja kohti kolmatta ikäkautta!

Mistä syntyy ammattilaisuus?

Osaamisesta – jatkuvasta opiskelusta
Itsekurista – itsenäisen ammatinharjoittajan osa
Arvostuksesta; omaa ja muiden työtä kohtaan
Rohkeudesta
Varmuudesta
Luotettavuudesta
Palkkiosta tehdystä työstä